Certifikace a bezpečnost

Každé dětské hřiště musí být certifikováno dle ČSN EN 1176. Dle Nařízení vlády 173/1997 Sb. je na základě tohoto certifikátu výrobce/dodavatel povinen vydat prohlášení o shodě.

Certifikát výjimečnosti TÜV

Firma BabyKoutek je v ČR jediným držitelem prestižního Certifikátu výjimečnosti, propůjčeného společností TÜV, za výjimečné výsledky při zvyšování bezpečnosti dětských hřišť a při jejich certifikaci.

Každé interiérové hřiště je v podstatě originál, a proto také musí být každé po dokončení montáže certifikováno. V reálu to probíhá tak, že po montáži hřiště provede inspektor některé, v ČR z pěti notifikovaných osob, kontrolu dokončeného hřiště, při které prověřuje, zda hřiště splňuje všechny požadavky normy, zda je bezpečné a zda vyhovuje všem legislativním požadavkům. Pokud je vše v pořádku, notifikovaná osoba vydá certifikát, na jehož základě vydává dodavatel prohlášení o shodě. Před samotným fyzickým posouzením reálného hřiště musí dodavatel doložit certifikáty k jednotlivým materiálům, ze kterých je hřiště vyrobeno (zdravotní nezávadnost, bezpečnost, hořlavost atd.), statický výpočet konstrukce, návod na provoz a údržbu a další dokumenty.

Proces certifikace je poměrně náročný a trvá přibližně 4 týdny. Je však nezbytný. V první řadě jde o bezpečí dětí, ale podstatná je také ochrana provozovatele, který se certifikací chrání případným žalobám rodičů zraněných dětí, likvidačním pokutám, či trestnímu stíhání.

Žádný jiný, třeba nějaký obecný certifikát není relevantní a neexistuje. Vaše konkrétní a jedinečné hřiště musí být fyzicky zkontrolováno, jinak nemůže být provozováno!

To je pro Vás zárukou, že hřiště bude opravdu bezpečné. Certifikát obdržíte asi do měsíce od dokončení hřiště.

Chcete zvýšit atraktivnost Vaší kavárny, restaurace či penzionu?

© BabyKoutek s.r.o | Změnit nastavení cookies
Tvorba webu HexaDesign.cz HexaDesign tvorba webu