Certifikace a bezpečnost

Každé dětské hřiště musí být certifikováno dle ČSN EN 1176. Dle Nařízení vlády 173/1997 Sb. je na základě tohoto certifikátu výrobce/dodavatel povinen vydat prohlášení o shodě.

Každé interiérové hřiště je v podstatě originál, a proto také musí být každé po dokončení montáže certifikováno. V reálu to probíhá tak, že po montáži hřiště provede inspektor některé, v ČR z pěti notifikovaných osob, kontrolu dokončeného hřiště, při které prověřuje, zda hřiště splňuje všechny požadavky normy, zda je bezpečné a zda vyhovuje všem legislativním požadavkům. Pokud je vše v pořádku, notifikovaná osoba vydá certifikát, na jehož základě vydává dodavatel prohlášení o shodě. Před samotným fyzickým posouzením reálného hřiště musí dodavatel doložit certifikáty k jednotlivým materiálům, ze kterých je hřiště vyrobeno (zdravotní nezávadnost, bezpečnost, hořlavost atd.), statický výpočet konstrukce, návod na provoz a údržbu a další dokumenty.

Proces certifikace je poměrně náročný a trvá přibližně 4 týdny. Je však nezbytný. V první řadě jde o bezpečí dětí, ale podstatná je také ochrana provozovatele, který se certifikací chrání případným žalobám rodičů zraněných dětí, likvidačním pokutám, či trestnímu stíhání.

Žádný jiný, třeba nějaký obecný certifikát není relevantní a neexistuje. Vaše konkrétní a jedinečné hřiště musí být fyzicky zkontrolováno, jinak nemůže být provozováno!

Firma BabyKoutek spolupracuje při certifikací hřišť s nejprestižnější certifikační firmou TÜV. To je pro Vás zárukou, že hřiště bude opravdu bezpečné. Certifikát obdržíte asi do měsíce od dokončení hřiště.

Chcete zvýšit atraktivnost Vaší kavárny, restaurace či penzionu?

© BabyKoutek s.r.o
Tvorba webu HexaDesign.cz ...